آدرس دفتر

خیابان حافظ_بعداز تقاطع جمهوری  کوچه حسین حسنی پلاک ۱۲

اطلاعات تماس

تلفن:
۶۶۷۵۳۷۰۰
۶۶۷۵۳۸۰۰
۶۶۷۵۴۷۰۰

پست الکترونیک: ceo@ctelecom.com

تماس با ما - پیشنهاد ها و بررسی شکایات